ФОРМА

спеціального рецептурного бланка N 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів

Медична документація ф-3

РЕЦЕПТ

Примітка.Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

* Місце проживання (місце провадження діяльності) ФОП.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.